googlecfd94cffae42073e


Monthly Archives: יולי 2013

אימון אולטרא בשנת 1875

יולי 10th, 2013 | מ Arnon Nahir

רבים מאיתנו חושבים ש"אנחנו המצאנו את הריצה למרחקים", "אני רץ האולטרא הישראלי הראשון" ואפילו "אני הראשון שעשה את המסלול הזה". אז לא ! בחיפוש שעשיתי בארגזים אותם השאיר סבי, גיליתי מעטפה ובה מאמר שכתב סבו (צבי), שחי בארץ בסוף המאה ה-Back to Top ↑